0

Percorsi e Orari – Linea 108 AMAT Palermo

Linea: 108 - OSPEDALE CIVICO /POLITEAMA

Percorso di andata:

 • OSPEDALE CIVICO (Cap.)
 • V. Lazzaro
 • V. Tricomi
 • V. Ughetti
 • V. Madonia
 • V. Roccella
 • V. Raiti
 • V. Basile
 • C.so Tukory
 • V. dei Benedettini
 • P.zza della Pinta
 • P.zza Indipendenza
 • V. Vittorio Emanuele
 • V. Bonello
 • V. Papireto
 • P.zza V. E. Orlando
 • V. Turrisi
 • V. Balsano
 • V. Volturno
 • V. Pignatelli Aragona
 • P.zza San F.sco di Paola
 • P.zza Amendola
 • V. Paternostro
 • POLITEAMA (capolinea di transito)

Orari:

04,10 04,27 04,45 05,03 05,21 05,39 05,57 06,15 06,33 06,50 07,05 07,20
07,35 07,50 08,05 08,20 08,35 08,50 09,05 09,20 09,35 09,50 10,05 10,20
10,35 10,50 11,05 11,20 11,35 11,50 12,05 12,20 12,35 12,50 13,05 13,20
13,35 13,50 14,05 14,20 14,35 14,50 15,05 15,20 15,35 15,50 16,05 16,20
16,35 16,50 17,05 17,20 17,35 17,50 18,05 18,20 18,35 18,50 19,05 19,20
19,35 19,55 20,20 20,45 21,10 21,30 21,50 22,10 22,30 22,45 23,05 23,20

Percorso di ritorno:

 • V. Emerico Amari
 • P.zza Sturzo
 • V. Turati
 • V. Dante
 • V. Latini
 • V. Houel
 • V. Goethe
 • P.zza V. E. Orlando
 • C.so A. Amedeo
 • P.zza Indipendenza
 • C.so Re Ruggero
 • V. Brasa
 • V. E. Basile
 • V. Raiti
 • V. Roccella
 • V. Madonia
 • V. Ughetti
 • V. Tricomi
 • V. Lazzaro
 • OSPEDALE CIVICO (Cap.)

Palermobugs